Försäljning

Auktionsdatum :
2022-03-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1063
ISINkod :
SE0015193313
Kupong % :
0,500
Förfall :
2045-11-24
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 380
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,38
Antal bud :
49
Antal acc bud :
16
Snittränta :
1,2305(85,081)
Lägsta ränta :
1,2190(85,296)
Högsta ränta :
1,2400(84,904)
% of Eq Price Lvl :
58,33

Försäljning

Auktionsdatum :
2022-03-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 950
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,30
Antal bud :
19
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,9143(100,386)
Lägsta ränta :
0,9120(100,396)
Högsta ränta :
0,9170(100,374)
% of Eq Price Lvl :
100,00