Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
6 425
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
6,43
Antal bud :
13
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,3004(103,935)
Lägsta ränta :
-0,3020(103,939)
Högsta ränta :
-0,2980(103,930)
% of Eq Price Lvl :
36,11