Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
6 425
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
6,43
Antal bud :
13
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,3004(103,935)
Lägsta ränta :
-0,3020(103,939)
Högsta ränta :
-0,2980(103,930)
% of Eq Price Lvl :
36,11

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
14 450
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
5,78
Antal bud :
41
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,2805(120,779)
Lägsta ränta :
0,2760(120,832)
Högsta ränta :
0,2850(120,726)
% of Eq Price Lvl :
20,83