Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 120
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
4,16
Antal bud :
39
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,3141(129,015)
Lägsta ränta :
-1,3211(129,176)
Högsta ränta :
-1,3077(128,868)
% of Eq Price Lvl :
65,00