Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 070
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,14
Antal bud :
18
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-1,8253(121,311)
Lägsta ränta :
-1,8400(121,424)
Högsta ränta :
-1,8230(121,293)
% of Eq Price Lvl :
50,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 120
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
4,16
Antal bud :
39
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,3141(129,015)
Lägsta ränta :
-1,3211(129,176)
Högsta ränta :
-1,3077(128,868)
% of Eq Price Lvl :
65,00