Försäljning

Auktionsdatum :
2021-08-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,25
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,58
Antal bud :
25
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,1357(122,571)
Lägsta ränta :
0,1330(122,604)
Högsta ränta :
0,1378(122,546)
% of Eq Price Lvl :
100,00