Försäljning

Auktionsdatum :
2021-08-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
7 000
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
4,67
Antal bud :
19
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,1682(106,116)
Lägsta ränta :
-0,1682(106,116)
Högsta ränta :
-0,1682(106,116)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-08-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
7 150
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,58
Antal bud :
25
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,1357(122,571)
Lägsta ränta :
0,1330(122,604)
Högsta ränta :
0,1378(122,546)
% of Eq Price Lvl :
100,00