Försäljning

Auktionsdatum :
2021-10-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 090
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
4,12
Antal bud :
25
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-1,8075(120,800)
Lägsta ränta :
-1,8170(120,900)
Högsta ränta :
-1,8000(120,721)
% of Eq Price Lvl :
9,09