Försäljning

Auktionsdatum :
2021-10-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 090
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
4,12
Antal bud :
25
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-1,8075(120,800)
Lägsta ränta :
-1,8170(120,900)
Högsta ränta :
-1,8000(120,721)
% of Eq Price Lvl :
9,09

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-10-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
960
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,92
Antal bud :
19
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-1,4989(133,992)
Lägsta ränta :
-1,5150(134,374)
Högsta ränta :
-1,4820(133,592)
% of Eq Price Lvl :
56,00