Försäljning

Auktionsdatum :
2021-10-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
600
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,20
Antal bud :
3
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,8800(189,438)
Lägsta ränta :
-1,8800(189,438)
Högsta ränta :
-1,8800(189,438)
% of Eq Price Lvl :
100,00