Försäljning

Auktionsdatum :
2021-10-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
600
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,20
Antal bud :
3
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,8800(189,438)
Lägsta ränta :
-1,8800(189,438)
Högsta ränta :
-1,8800(189,438)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-10-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
840
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
1,12
Antal bud :
15
Antal acc bud :
14
Snittränta :
-1,6225(133,020)
Lägsta ränta :
-1,6410(133,285)
Högsta ränta :
-1,6133(132,889)
% of Eq Price Lvl :
60,00