Försäljning

Auktionsdatum :
2021-08-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
1 360
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
1,81
Antal bud :
15
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-1,7157(133,958)
Lägsta ränta :
-1,7310(134,181)
Högsta ränta :
-1,7100(133,874)
% of Eq Price Lvl :
58,00