Försäljning

Auktionsdatum :
2021-08-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 320
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,64
Antal bud :
14
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-1,8465(119,566)
Lägsta ränta :
-1,8630(119,661)
Högsta ränta :
-1,8430(119,545)
% of Eq Price Lvl :
70,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-08-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
1 360
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
1,81
Antal bud :
15
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-1,7157(133,958)
Lägsta ränta :
-1,7310(134,181)
Högsta ränta :
-1,7100(133,874)
% of Eq Price Lvl :
58,00