Försäljning

Auktionsdatum :
2021-06-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
5 990
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,99
Antal bud :
17
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-0,1536(110,492)
Lägsta ränta :
-0,1570(110,506)
Högsta ränta :
-0,1520(110,485)
% of Eq Price Lvl :
74,67