Försäljning

Auktionsdatum :
2021-06-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
5 990
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,99
Antal bud :
17
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-0,1536(110,492)
Lägsta ränta :
-0,1570(110,506)
Högsta ränta :
-0,1520(110,485)
% of Eq Price Lvl :
74,67

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-06-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
13 865
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,96
Antal bud :
33
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,5003(118,667)
Lägsta ränta :
0,4984(118,690)
Högsta ränta :
0,5020(118,647)
% of Eq Price Lvl :
100,00