Försäljning

Auktionsdatum :
2021-06-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
13 865
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,96
Antal bud :
33
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,5003(118,667)
Lägsta ränta :
0,4984(118,690)
Högsta ränta :
0,5020(118,647)
% of Eq Price Lvl :
100,00