Försäljning

Auktionsdatum :
2021-05-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 250
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,25
Antal bud :
11
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,2726(104,414)
Lägsta ränta :
-0,2750(104,420)
Högsta ränta :
-0,2710(104,409)
% of Eq Price Lvl :
35,00