Försäljning

Auktionsdatum :
2021-05-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 250
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,25
Antal bud :
11
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,2726(104,414)
Lägsta ränta :
-0,2750(104,420)
Högsta ränta :
-0,2710(104,409)
% of Eq Price Lvl :
35,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-05-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
13 850
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
3,46
Antal bud :
33
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,3480(103,351)
Lägsta ränta :
0,3395(103,423)
Högsta ränta :
0,3520(103,317)
% of Eq Price Lvl :
15,56