Försäljning

Auktionsdatum :
2020-12-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
11 300
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,23
Antal bud :
25
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-0,3039(107,774)
Lägsta ränta :
-0,3110(107,819)
Högsta ränta :
-0,3010(107,756)
% of Eq Price Lvl :
55,68