Försäljning

Auktionsdatum :
2020-12-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 790
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,53
Antal bud :
19
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,0316(101,632)
Lägsta ränta :
-0,0350(101,667)
Högsta ränta :
-0,0310(101,625)
% of Eq Price Lvl :
90,80

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-12-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
11 300
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,23
Antal bud :
25
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-0,3039(107,774)
Lägsta ränta :
-0,3110(107,819)
Högsta ränta :
-0,3010(107,756)
% of Eq Price Lvl :
55,68