Försäljning

Auktionsdatum :
2020-11-25
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014555991
Förfall :
2021-06-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 800
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,16
Antal bud :
29
Antal acc bud :
13
Snittränta :
-0,1881(100,105)
Lägsta ränta :
-0,1950(100,109)
Högsta ränta :
-0,1710(100,096)
% of Eq Price Lvl :
19,28