Försäljning

Auktionsdatum :
2020-11-25
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0014555991
Förfall :
2021-06-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 800
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,16
Antal bud :
29
Antal acc bud :
13
Snittränta :
-0,1881(100,105)
Lägsta ränta :
-0,1950(100,109)
Högsta ränta :
-0,1710(100,096)
% of Eq Price Lvl :
19,28

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-11-25
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015194378
Förfall :
2021-02-17
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
38 200
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
2,55
Antal bud :
37
Antal acc bud :
13
Snittränta :
-0,2120(100,048)
Lägsta ränta :
-0,2310(100,053)
Högsta ränta :
-0,2060(100,047)
% of Eq Price Lvl :
90,00