Försäljning

Auktionsdatum :
2020-10-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
13 050
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
3,26
Antal bud :
36
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,1505(106,881)
Lägsta ränta :
-0,1550(106,917)
Högsta ränta :
-0,1480(106,861)
% of Eq Price Lvl :
7,50