Försäljning

Auktionsdatum :
2020-10-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 891
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,89
Antal bud :
30
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,0730(125,233)
Lägsta ränta :
0,0730(125,233)
Högsta ränta :
0,0730(125,233)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-10-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
13 050
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
3,26
Antal bud :
36
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,1505(106,881)
Lägsta ränta :
-0,1550(106,917)
Högsta ränta :
-0,1480(106,861)
% of Eq Price Lvl :
7,50