Försäljning

Auktionsdatum :
2020-06-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
13 451
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,84
Antal bud :
57
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,1532(99,696)
Lägsta ränta :
0,1470(99,763)
Högsta ränta :
0,1580(99,644)
% of Eq Price Lvl :
88,89