2020-06-17

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-06-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
10 500
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
7,00
Antal bud :
21
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,3241(107,461)
Lägsta ränta :
-0,3260(107,465)
Högsta ränta :
-0,3225(107,458)
% of Eq Price Lvl :
53,33

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-06-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
13 451
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,84
Antal bud :
57
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,1532(99,696)
Lägsta ränta :
0,1470(99,763)
Högsta ränta :
0,1580(99,644)
% of Eq Price Lvl :
88,89