Försäljning

Auktionsdatum :
2020-01-15
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
4 090
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
8,18
Antal bud :
21
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,2393(106,687)
Lägsta ränta :
-0,2426(106,700)
Högsta ränta :
-0,2370(106,678)
% of Eq Price Lvl :
62,22