Försäljning

Auktionsdatum :
2020-01-15
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
4 090
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
8,18
Antal bud :
21
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,2393(106,687)
Lägsta ränta :
-0,2426(106,700)
Högsta ränta :
-0,2370(106,678)
% of Eq Price Lvl :
62,22

Försäljning

Auktionsdatum :
2020-01-15
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
7 050
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
4,70
Antal bud :
21
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,1528(105,816)
Lägsta ränta :
0,1434(105,910)
Högsta ränta :
0,1530(105,814)
% of Eq Price Lvl :
96,67