Försäljning

Auktionsdatum :
2019-10-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 100
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,10
Antal bud :
17
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,3356(111,156)
Lägsta ränta :
-0,3450(111,259)
Högsta ränta :
-0,3320(111,117)
% of Eq Price Lvl :
35,00