Försäljning

Auktionsdatum :
2019-10-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 975
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,95
Antal bud :
13
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,1750(131,019)
Lägsta ränta :
-0,1850(131,168)
Högsta ränta :
-0,1731(130,990)
% of Eq Price Lvl :
70,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2019-10-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 100
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,10
Antal bud :
17
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,3356(111,156)
Lägsta ränta :
-0,3450(111,259)
Högsta ränta :
-0,3320(111,117)
% of Eq Price Lvl :
35,00