Försäljning

Auktionsdatum :
2019-04-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 750
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,50
Antal bud :
12
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,6117(120,312)
Lägsta ränta :
-1,6150(120,347)
Högsta ränta :
-1,6111(120,306)
% of Eq Price Lvl :
90,00