2019-04-05

Försäljning

Auktionsdatum :
2019-04-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 750
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,50
Antal bud :
12
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,6117(120,312)
Lägsta ränta :
-1,6150(120,347)
Högsta ränta :
-1,6111(120,306)
% of Eq Price Lvl :
90,00

Uppköp

Auktionsdatum :
2019-04-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 098
Total budvolym :
 
Uppköpt institutioner:
 
Teckningskvot :
Antal bud :
 
Antal acc bud :
 
Snittränta :
 ( )
Lägsta ränta :
 ( )
Högsta ränta :
 ( )
Uppköpsränta :
-2,7450
% of Eq Price Lvl :