Försäljning

Auktionsdatum :
2019-03-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 630
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,26
Antal bud :
19
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,5204(121,963)
Lägsta ränta :
0,5180(121,998)
Högsta ränta :
0,5228(121,929)
% of Eq Price Lvl :
50,00