Försäljning

Auktionsdatum :
2019-03-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 630
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,26
Antal bud :
19
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,5204(121,963)
Lägsta ränta :
0,5180(121,998)
Högsta ränta :
0,5228(121,929)
% of Eq Price Lvl :
50,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2019-03-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 800
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,80
Antal bud :
15
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,3234(104,446)
Lägsta ränta :
0,3200(104,482)
Högsta ränta :
0,3238(104,442)
% of Eq Price Lvl :
90,00