Försäljning

Auktionsdatum :
2019-03-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 800
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,80
Antal bud :
15
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,3234(104,446)
Lägsta ränta :
0,3200(104,482)
Högsta ränta :
0,3238(104,442)
% of Eq Price Lvl :
90,00