Försäljning

Auktionsdatum :
2017-09-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
375
Total budvolym :
650
Emitterat institutioner:
375
Teckningskvot :
1,73
Antal bud :
11
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,5095(114,248)
Lägsta ränta :
-0,5210(114,440)
Högsta ränta :
-0,5071(114,208)
% of Eq Price Lvl :
73,33