Försäljning

Auktionsdatum :
2017-09-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
375
Total budvolym :
1 730
Emitterat institutioner:
375
Teckningskvot :
4,61
Antal bud :
22
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,7923(114,410)
Lägsta ränta :
-1,7950(114,424)
Högsta ränta :
-1,7900(114,397)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-09-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
375
Total budvolym :
650
Emitterat institutioner:
375
Teckningskvot :
1,73
Antal bud :
11
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,5095(114,248)
Lägsta ränta :
-0,5210(114,440)
Högsta ränta :
-0,5071(114,208)
% of Eq Price Lvl :
73,33