Försäljning

Auktionsdatum :
2017-09-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
375
Total budvolym :
1 730
Emitterat institutioner:
375
Teckningskvot :
4,61
Antal bud :
22
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,7923(114,410)
Lägsta ränta :
-1,7950(114,424)
Högsta ränta :
-1,7900(114,397)
% of Eq Price Lvl :
100,00