Försäljning

Auktionsdatum :
2017-09-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
840
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,36
Antal bud :
11
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,3044(116,585)
Lägsta ränta :
-1,3140(116,683)
Högsta ränta :
-1,2975(116,514)
% of Eq Price Lvl :
65,00