Försäljning

Auktionsdatum :
2017-09-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
995
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,99
Antal bud :
12
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-1,0960(114,983)
Lägsta ränta :
-1,1100(115,148)
Högsta ränta :
-1,0880(114,888)
% of Eq Price Lvl :
16,67

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-09-14
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
840
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,36
Antal bud :
11
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,3044(116,585)
Lägsta ränta :
-1,3140(116,683)
Högsta ränta :
-1,2975(116,514)
% of Eq Price Lvl :
65,00