Försäljning

Auktionsdatum :
2017-08-31
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
375
Total budvolym :
800
Emitterat institutioner:
375
Teckningskvot :
2,13
Antal bud :
9
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,2879(116,190)
Lägsta ränta :
-1,2950(116,263)
Högsta ränta :
-1,2850(116,160)
% of Eq Price Lvl :
47,06