Försäljning

Auktionsdatum :
2017-08-31
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
375
Total budvolym :
800
Emitterat institutioner:
375
Teckningskvot :
2,13
Antal bud :
9
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,2879(116,190)
Lägsta ränta :
-1,2950(116,263)
Högsta ränta :
-1,2850(116,160)
% of Eq Price Lvl :
47,06

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-08-31
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
375
Total budvolym :
1 050
Emitterat institutioner:
375
Teckningskvot :
2,80
Antal bud :
8
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,4079(122,873)
Lägsta ränta :
-1,4121(122,913)
Högsta ränta :
-1,4055(122,851)
% of Eq Price Lvl :
100,00