Försäljning

Auktionsdatum :
2017-03-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
5 493
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,66
Antal bud :
29
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,4362(116,533)
Lägsta ränta :
0,4290(116,596)
Högsta ränta :
0,4370(116,526)
% of Eq Price Lvl :
64,11