Försäljning

Auktionsdatum :
2017-03-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 420
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,42
Antal bud :
21
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,6701(103,079)
Lägsta ränta :
0,6670(103,108)
Högsta ränta :
0,6740(103,042)
% of Eq Price Lvl :
19,23

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-03-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
5 493
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,66
Antal bud :
29
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,4362(116,533)
Lägsta ränta :
0,4290(116,596)
Högsta ränta :
0,4370(116,526)
% of Eq Price Lvl :
64,11