Försäljning

Auktionsdatum :
2017-03-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 979
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,96
Antal bud :
30
Antal acc bud :
9
Snittränta :
1,3248(112,649)
Lägsta ränta :
1,3000(113,013)
Högsta ränta :
1,3280(112,602)
% of Eq Price Lvl :
64,20