Försäljning

Auktionsdatum :
2017-03-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,25
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,96
Antal bud :
30
Antal acc bud :
9
Snittränta :
1,3248(112,649)
Lägsta ränta :
1,3000(113,013)
Högsta ränta :
1,3280(112,602)
% of Eq Price Lvl :
64,20

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-03-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,50
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,79
Antal bud :
25
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,0459(117,888)
Lägsta ränta :
0,0400(117,922)
Högsta ränta :
0,0460(117,887)
% of Eq Price Lvl :
93,75