Försäljning

Auktionsdatum :
2016-10-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 110
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,22
Antal bud :
18
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,8347(106,317)
Lägsta ränta :
-1,8376(106,325)
Högsta ränta :
-1,8316(106,308)
% of Eq Price Lvl :
66,67