Försäljning

Auktionsdatum :
2016-10-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
635
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,27
Antal bud :
10
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,3970(123,041)
Lägsta ränta :
-1,4020(123,093)
Högsta ränta :
-1,3920(122,989)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-10-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 110
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,22
Antal bud :
18
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,8347(106,317)
Lägsta ränta :
-1,8376(106,325)
Högsta ränta :
-1,8316(106,308)
% of Eq Price Lvl :
66,67