Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
590
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,18
Antal bud :
8
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,7880(162,124)
Lägsta ränta :
-1,8025(162,219)
Högsta ränta :
-1,7575(161,923)
% of Eq Price Lvl :
60,00