Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
590
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,18
Antal bud :
8
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,7880(162,124)
Lägsta ränta :
-1,8025(162,219)
Högsta ränta :
-1,7575(161,923)
% of Eq Price Lvl :
60,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-09-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 045
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,09
Antal bud :
13
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-1,8404(106,534)
Lägsta ränta :
-1,8550(106,577)
Högsta ränta :
-1,8276(106,496)
% of Eq Price Lvl :
75,00